isbanner and public and pubdate <= '2016-10-24' and (depdate is null or depdate = '0000-00-00' or depdate >= '2016-10-24')

Øget fagligt pres for praktikpladsløsning

18. aug 2016 /
Indsatsstyrke, konkurrence fra skolepraktik, større arbejdsgiverbidrag. Forud for de kommende treparts-forhandlinger skærpes fokus på løsninger af praktikpladsmanglen.

Krav: Fuld dækning for lærlinge på skoleophold

11. aug 2016 /
Der mangler praktikpladser viser nye ministerietal. Byggefagenes Samvirke opfordrer til, at det gøres endnu mere tillokkende for firmaerne at tage lærlinge ved at yde fuld dækning under skoleophold.

Byggefagenes Samvirke København | Tikøbgade 9 | København N 2200 | 41 67 70 49 | post@bygsam.dk