Anti-dumpingaftale på plads i Taastrup

21. apr 2015 | Nyheder | Arbejds­mar­ked | Politik og samfund | Ungdom og lær­linge
Fagbevægelsen og Høje Taastrup Kommune indgår samarbejdsaftale om bekæmpelse af social dumping og oprettelse af lærepladser.

- Det er helt naturligt, at kommunernes private leverandører skal involvere sig i arbejdet med at uddanne de unge, siger den faglige hovedstadsformand, Morten Skov Christiansen

Fremover skal der kun udføres arbejde for skatteyderpenge i Høje Taastrup, hvis det sker på organiserede løn- og arbejdsvilkår. Det er kommunen og LO Hovedstaden blevet enige om, hedder det i en pressemeddelelse.

Formand for hovedstadsfagbevægelsen, Morten Skov Christiansen, siger, at det offentlige ikke skal samarbejde med firmaer, som eksempelvis underbetaler deres medarbejdere.

- Det er unfair konkurrence over for alle de mange virksomheder, der respekterer danske løn- og arbejdsvilkår, siger han og glæder sig over kommunen slutter sig til andre af hovedstadens omegnskommuner, som har indført lignende aftaler.

Aftalen drejer sig imidlertid ikke kun om lønforholdene. Det er også aftalt, at kommunen vil stille krav om private firmaer, som udfører offentlige opgaver om at der oprettes praktikpladser; og det skal ikke bare være inden for bygge- og anlæg, men også i servicebranchen. På alle områder kommer der til at mangel faglært arbejdskraft til de store projekter, som hovedstadsområdet er præget af.

- Derfor er det helt naturligt, at kommunernes private leverandører skal involvere sig i arbejdet med at uddanne de unge, siger den faglige hovedstadsformand.

Til kontrol af, at der faktisk følges op på aftale er det aftalt, at LO Hovedstaden kan medvirke til kontrol af virksomhederne i sager om løn- og arbejdsvilkår. Hertil kommer, at Arbejdstilsynet, politiet og skattemyndighederne også udfører kontroller inden for deres område. (mbp)

Byggefagenes Samvirke København | Tikøbgade 9 | København N 2200 | 41 67 70 49 | post@bygsam.dk