Bøder for RUT-fusk på vej

12. dec 2017 | Nyheder | Arbejds­mar­ked | Politik og samfund
Efter en sag, som Byggefagenes Samvirke har rejst over for folketing og minister, indføres der nu skærpet bødepraksis. Det skal være dagbøder, hvis de skal virke, siger byggefagsformand.

Hvis et firma på job i Danmark ikke registrerer sig korrekt, nemlig i det såkaldte RUT-register, får de 1 bøde. Hidtil har det været praksis, at så var det det, også selv om firmaet fortsatte med ikke at tilmelde sig registret.

Denne praksis, som Arbejdstilsynet har fulgt indtil nu, bliver nu stoppet og erstattet af en ny, hvor firmaet bliver idømt bøder igen, hvis det ikke følger loven.

Formand for samvirket, John Ekebjærg-Jakobsen, er godt tilfreds med denne nye praksis. Og ser det som et bidrag til bekæmpelsen af social dumping. Men han har også skrevet et brev til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, hvori han påpeger, at den skærpede bødepraksis – hvis den skal være effektiv – skal udmøntes som dagbøder.

Han påpeger i brevet, at ”der er et enkelt aspekt af den påtænkte opstramning, som vi finder uhensigtsmæssig, nemlig frekvensen af bøder. Skal det være måneds-, uge- eller dagbøder? I vores branche er det normen at anvende dagbøder, hvis et byggeri ikke overholde indgåede aftaler om bl.a. levering og færdiggørelse. Derfor mener vi, at det er hensigtsmæssigt at fortsætte denne praksis, også når det gælder manglende RUT-registreringer.”

Byggepladser er mobile og flyttes rundt efter hvor opgaverne er. Så derfor, skriver byggefagsformanden, ”kan det underminere den præventive effekt af bøderne, hvis der går for langt tid mellem, at et firma findes ikke at være registreret, og til der foreligger en bødetermin. Vi har erfaring for, at firmaer meget hurtigt kan forsvinde og være vanskelige at finde igen, hvilket udhuler troværdigheden af bødesanktionen og også risikerer at tilføje Arbejdstilsynet en unødvendig administrativ byrde med at finde frem til bødemodtageren, skulle denne være flyttet fra pladsen. Vi håber, at vores erfaringer fra byggepladsernes dagligdag kan bidrage til den nødvendige forståelse af, at dagbøder er den mest effektive form.” (mbp)

Se også interview med John Ekebjærg-Jakobsen i 3Fagbladet - klik her

Byggefagenes Samvirke København | Tikøbgade 9 | København N 2200 | 41 67 70 49 | post@bygsam.dk