Dansk Folkeparti stemmer imod indsats mod løndumping

5. mar 2018 | Nyheder | Politik og samfund
DF støtter ikke sin egen politik om indførelse af en 'social protokol' i EU, når der skal stemmes om forslag i Folketinget.

Kenneth Kristensen Berth, MF, EU-ordfører

Når Folketinget senere på måneden skal stemme om et forslag fra Enhedslisten bliver det med Dansk Folkeparti og EU-ordfører Kenneth Kristensen Berths stemmer imod. Forslaget, der har støtte fra hele oppositionen og kun mangler DF's stemmer for at få flertal, går ud på at pålægge regeringen at åbne en debat i EU om indførelse af en såkaldt 'social protokol' til EU-traktaten.

Dette forslag er ikke et, som Enhedslisten har fundet på, det er et forslag, som den europæiske fagbevægelse har stillet tilbage i 2008 som et middel mod social dumping og undergravning af de enkelte EU-landenes arbejdsmarkedsregler og måder at indgå overenskomster på. I Danmark har forslaget fra europæiske LO fået opbakning fra LO og FTF, og det står højt på dagsordenen i Byggefagenes Samvirke.

Social protokol - DF Classic-politik

Denne støtte er hidtil også kommet fra Dansk Folkeparti. I valgkampen til EU-parlamentet fremførte partiets spidskandidat Morten Messerschmidt, at det var DF-classic-politik at få indført sådan en protokol. Den vil betyde, at hvis der opstår en konflikt mellem reglerne for EU indre marked med bl.a. arbejdskraftens fri bevægelighed, så overtrumfer landenes arbejdsmarkeds regler det indre marked.

Denne politik har partiet nu droppet sin støtte til og stemmer sammen med regeringen imod forslaget fra Enhedslisten, når det kommer til afstemning. I begrundelsen for partiernes stemmeafgivning hedder det:

"Partierne (DF, V, LA og konservative) finder imidlertid ikke, at en social protokol som foreslået af Enhedslisten er et hensigtsmæssigt middel. Partierne finder, at rækkevidden af forslaget er uklar, og at man dermed overlader EU-Domstolen et stort fortolkningsansvar. Da forslaget samtidig giver fagbevægelsen nogle rettigheder i tilfælde af en arbejdskonflikt, vil forslaget kunne berøre det danske arbejdsretlige system".

Økonomi ikke over arbejderret

Modsat siger oppositionen, at en social protokol "vil beskytte de nationale regler om faglige og sociale rettigheder og forhindre, at disse bliver underordnet de økonomiske friheder. (...) En sådan protokol er nødvendig for at sikre, at de økonomiske friheder ikke får forrang på bekostning af lønmodtagerrettigheder".

Byggefagenes Samvirke har under behandlingen af forslaget været i deputation i Folketingets Europaudvalg og forklaret, hvordan en social protokol vil være et meget anvendeligt juridisk redskab for fagforeningerne til at sikre ordnede forhold og bekæmpe social dumping.

På sit årsmøde i Byggefagenes Samvirke i aften, mandag den 5. marts, skal til de deltagende fagforeninger drøfte denne situation. (mbp)

Byggefagenes Samvirke København | Tikøbgade 9 | København N 2200 | 41 67 70 49 | post@bygsam.dk