Drop skræmmekampagne mod grækerne

9. jan 2015 | Nyheder | Inter­na­tionalt
Europæisk fagforeningsnetværk opfordrer til, at fagbevægelsen i Europa bakker op om de græske fagforeninger og partier, som går imod den skræmmekampagne, der køres op til parlamentsvalget den 25. januar.

På det seneste møde den 7.-8. januar i Bruxelles i det europæiske faglige netværk Trade Unionist Network Europe (TUNE), som Byggefagenes Samvirke deltager i, blev man enige om nedenstående udtalelse i lyset af den skræmmekampagne, som deltagerne aktuelt oplevede føres mod den græske befolkning og fagbevægelse. Man gav fuld opbakning til:

- Opposition mod de nedskæringsprogrammer, som pålægges den græske befolkning af EU, 'trojkaen' og ledende europæiske regeringer. Det medfører unødvendig og uacceptable vanskeligheder, ødelæggelser af sociale forbedringer, underminering af den økonomiske udvikling, truer demokratiet og grundlæggende rettigheder;

- Vi udtrykker for solidaritet med den græske arbejderbevægelse, sociale bevægelser og politiske kammerater i partiet Syriza og andre venstrekræfter, som søger at holde deres land fri af det diktatur og den afpresning, som trojkaen udsætter med for;

- Det er vores opfattelse, at en sejr for venstrefløjen i det kommende valg kan åbne en vej for en progressiv fornyelse i Grækenland, i Europa og andre steder;

- Vi afviser den arroganse fra dem, som nægter det græske folk retten til frit af bestemme deres egen regering, ligesom vi tager afstand fra indblandingen i den græske valgkamp med misinformation, skræmmekampagner og trusler.

Som følge deraf opfordrer vi den europæiske og internationale arbejderbevægelse til at gå imod disse trusler og skræmmetaktikker, som nu udøves over for den græske befolkning og gøre det klart, at ethvert forsøg på at ændre valgresultatet den 25. januar vil blive mødt af koordinerede fagforeningsaktioner bredt ud over Europa. (mbp)

Byggefagenes Samvirke København | Tikøbgade 9 | København N 2200 | 41 67 70 49 | post@bygsam.dk