Millioner til læreplads-projekt i hovedstaden

28. apr 2015 | Nyheder | Ungdom og lær­linge
Region Hovedstaden har som mål frem til 2018 at sikre 1.200 nye lærepladser om året.

Der mangler praktiskpladser til mange unge. Det problem bliver der over de kommende fire år gjort en målrettet indsats for at rette op på.

Med en bevilling på 12 mio. kroner får den særlige praktikpladsenhed i Region Hovedstaden mulighed for at fortsætte sin indsats fra det seneste par år. Målsætningen er at få etableret 1.200 praktikpladser om året i løbet af tiden frem til 2018.

Den regionale praktikpladsenhed er drevet af Region Hovedstaden og har til formål at sikre flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelse – til glæde for den unge og for væksten i regionen.

Enheden har flere indsatsområder, fortæller sektionschef Birgitte Degnegaard. I forhold til de store bygge- og anlægsprojekter på Sjælland, som i disse år skyder op eller allerede er i gang, samarbejder enheden med de 8 bygge- og anlægsskoler på Sjælland om at koordinere arbejdet med at sikre lærlinge til projekterne. Enheden har en central rolle med at tage fat i bygherrerne og deres entreprenører og hjælpe dem med at opfylde kravet om lærepladser til unge på erhvervsuddannelserne.

Dernæst ses der på mulighederne for at skabe lærepladser i Region Hovedstadens egen organisation, og endelige lægges der kræfter i at få skabt pladser inden for både handel og industri.

Opgaven er ikke helt nem, siger Birgitte Degnegaard, men i samarbejde med de otte erhvervsskoler, som findes på Sjælland, er det tanken at hjælpe bygherrer med at få overblik over de muligheder, der findes for lærepladser.

- En typisk udfordring er, at bygherre ikke har overblik over, om deres entreprenører har lærepladser. Der kan vi sammen med skolerne hjælpe til og få stykket uddannelsesforløb sammen for entreprenørerne. Det kræver koordinering, og det kan vi bidrage med.

Alle partier i regionrådet bakker op om projektet, siger formand for erhvervs- og vækstudvalget Lars Gaardhøj (S). (mbp)

Byggefagenes Samvirke København | Tikøbgade 9 | København N 2200 | 41 67 70 49 | post@bygsam.dk