Minister lukker lovhul efter byggefagskritik

11. nov 2017
’Den adfærd skal der slås hårdt ned på’, siger beskæftigelsesministeren

Beskæftigelsesministers Troels Lund Poulsen: Det er helt uacceptabelt, hvis virksomheder bevidst vælger ikke at anmelde sig i RUT, fordi det bedre kan betale sig at lade være.

Tvangsbøder dagligt eller ugentligt til et firma, der nægter at registrere sig i det såkaldte RUT-register over udenlandske firmaer på job i Danmark.

Det bliver konsekvensen af, at Byggefagenes Samvirke har rejst en sag over for beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). Igennem et længerevarende kortlægningsarbejde har samvirket i en sag med det polskbaserede danskejede elektrikerfirma BIC kunnet konstatere, at firmaet har tilsidesat kravet om at lade sig registrere. Det har ført til, at Arbejdstilsynet har givet det en bøde på 10.000 kr.

Men kontrolbesøg fra byggefagene og el-forbundet i København på byggepladsen viste, at BIC fortsatte med at arbejde uden at registrere sig i RUT-registret.

Imidlertid et hul i lovgivningen betydet, at der ikke blev udstedt yderligere og skærpede bøder til BIC, heller ikke selv om firmaet er fortsat med at arbejde på samme arbejdsplads i måneder efter bøden.

Kun 1 bøde

Arbejdstilsynet bekræfter, at det kun udsteder én bøde pr. virksomhed, der ikke melder sig i RUT-registret på den samme arbejdsplads.

”Jeg er først for ganske nylig blevet bekendt med den problemstilling, som omtales i henvendelsen fra Byggefagenes Samvirke, og jeg vil gerne slå fast, at det er helt uacceptabelt, hvis virksomheder bevidst vælger ikke at anmelde sig i RUT, fordi det bedre kan betale sig at lade være. Den form for adfærd skal der slås hårdt ned på”, skriver beskæftigelsesministeren nu i et svar til Folketinget efter at samvirket havde rejst sagen over for politikerne.

Dagbøder i vente

Ministeren fortsætter:

”Det er afgørende for mig, at vi har et effektivt sanktionssystem, der understøtter RUT, og som gør det muligt at slå hårdt ned på virksomheder, der undlader at anmelde sig i registret. Jeg vil derfor lægge op til, at Arbejdstilsynet som noget nyt får adgang til at udstede tvangsbøder i de situationer, hvor en virksomhed vedvarende nægter at efterleve anmeldelsespligten til RUT. Tvangsbøder fastsættes som daglige eller ugentlige bøder med henblik på at gennemtvinge en forpligtelse og vil i de konkrete situationer løbe, indtil virksomheden efterlever sin anmeldelsespligt til RUT. (mbp)

Dumpinghul i RUT-register op i Folketinget

Byggefagenes Samvirke København | Tikøbgade 9 | København N 2200 | 41 67 70 49 | post@bygsam.dk