OK 2020 – byg på medlemskrav og solidaritet

21. sep 2018 | Nyheder | Arbejds­mar­ked
Tillidsmandskonference efter nytår skal sætte fokus på forberedelsen OK-fornyelsen i 2020, udtaler Fagligt Formandsinitiativ.

Med en økonomi, der blomstrer og et arbejdsmarked, som kan aftage flere arbejdskræfter, end der i nogle brancher synes at være ledige hænder til, er grundlaget for et godt resultat ved de kommende fornyelser af overenskomsterne på plads.

Vi kan i dagd se tilbage på et tiår, hvor man må konstatere, at genopretningen af økonomien er betalt af almindelige mennesker. Imens har spekulanter, banker og bagmænd haft snablen nede i fælleskassen og flyttet værdier og kontanter til egne lommer og i skattely.

Ved de senere års overenskomster har der fra fagbevægelsens side været holdt igen med lønkrav og forbedringer af ansættelsesforholdene. Det må der gøres op med ved de kommende forhandlinger. Udfordringen er at få fordelt en del af den økonomiske fremgang til dem, som opsvinget er gået forbi. Det gælder både i forhold til:

  • højere mindstelønninger
  • bekæmpelse af løndumping
  • sikring mod udhuling af de faglige rettigheder
  • anstændig lærlingeløn
  • mere tid til efteruddannelse og styrket brancheanciennitet
  • fjernelse af hindringer for ok-dækning
  • forbedring af tilbagetrækning

Vi må komme ud med krav om faglige redskaber, som vægter disse udfordringer højt. Vi har brug for løsninger for alle, som ikke lader nogen alene tilbage.

Erfaringerne fra ok-forhandlingerne i 2018 har vist, at fagbevægelsen formår at stå solidarisk i et fællesskab med plads til fokus på løsninger, som alle kan se sig dækket af.

Den erfaring lover godt for et stærkt perspektiv. Skal det imidlertid blive til virkelighed, kræver det en bred opbakning – med medlemmernes krav som udgangspunkt. Så kan vi og vores forhandlere stå styrket over for arbejdsgiverne. Det er helt nødvendigt med dette fællesskab, da vi erfaringsmæssigt er klar over, at der hos vores modpart hersker en jernhård disciplin.

Det Faglige Formandsinitiativ vil tage initiativ til en landsdækkende tillidsmandskonference i begyndelsen af det nye år. Formålet er at få en kvalificeret diskussion blandt tillidsfolk om, hvor vi sammen skaber fællesskab og solidaritet mellem fag og brancher frem mod ok-forhandlingerne i 2020.

Vejle, onsdag den 19. september 2018

Byggefagenes Samvirke København | Tikøbgade 9 | København N 2200 | 41 67 70 49 | post@bygsam.dk