Politisk opbakning til social protokol vokser

13. dec 2017 | Nyheder | Arbejds­mar­ked | Politik og samfund
Debat i Folketinget viste tirsdag aften en enig opposition for en social protokol mod løndumping i Europa. Bakker Dansk Folkeparti også op, er der flertal uden om regeringen.

Foto: Anders Hviid

En ny udvikling i oppositionen dukkede op under tirsdag aftens debat i Folketinget om et forslag fra Enhedslisten. Partiet havde foreslået, at regeringen pålægges at rejse kravet om indførelsen af en social protokol i EU-traktaten, sådan som europæisk fagbevægelse, EFS, har anbefalet i årevis.

Et lignende forslag fra Enhedslisten har været diskuteret i Folketinget tidligere, hvor det har fået opbakning fra SF og Alternativet. Det nye er denne gang, at det nu også støttes af Socialdemokratiet og af de radikale.

S og R melder ny linje ud

Socialdemokraten Peter Hummelgaard Thomsen forklarede, at hans parti ser det som et helt naturligt forslag, der kan bidrage til, at man tager den utryghed og bekymring, som befolkningerne i Europa oplever, alvorligt. Blandt andet når der foregår social dumping.

Efter Hummelgaard opfattelse er en støtte til den europæiske fagbevægelses forslag et skridt i den retning.

Også de radikale havde skiftet holdning, kunne ordføreren Xenia Stampe meddele, og partiet bakker nu op om forslaget om at pålægge regeringen at arbejde for en social protokol i EU.

Pilen peger på DF

Med de meldinger betyder det, at pilen peger på Dansk Folkeparti. Enhedslistens EU-ordfører Søren Søndergaard påpegede under debatten, at DF i valgkampen op til EU-parlamentet i 2014 anbefalede et ’DF Classic’-valgprogram, hvor man gik ind for at få indført en social protokol.

Fastholder partiet sin politik i det danske Folketing, vil der være et flertal uden om Løkke-regeringen, som vil pålægge den at den rejser kravet i EU.

Det glædede Enhedslistens ordfører Finn Sørensen, som under den afsluttende bemærkning efter debatten lovede, at han naturligvis ville drøfte sagen mere i detaljer med Dansk Folkeparti. (mbp)

Se hele debatten – klik her

Byggefagenes Samvirke København | Tikøbgade 9 | København N 2200 | 41 67 70 49 | post@bygsam.dk