Skærpet straf til firmaer, der snyder med RUT

29. maj 2018 | Nyheder | Arbejds­mar­ked | Politik og samfund
Enigt Folketing vedtager, at virksomheder, der ikke registrerer sig på job i Danmark, skal rammes af dagbøder.

Sørger et udenlandsk firma ikke for at tilmelde sig det såkaldte RUT-register, når det kommer til Danmark for at udføre et job, skal der falde dagbøder. Det har et enigt Folketing vedtaget.

Baggrunden er, at Byggefagenes Samvirke over en længere periode i 2017 har kortlagt den praksis, som det polske elektrikerfirma BIC (der er stiftet af en dansk entreprenør med hjemsted i Polen), har haft på en byggeplads i København. Her kunne samvirkets faglige medarbejdere konstatere, at BIC ikke var indskrevet i registret trods anmeldelse for overtrædelse af regler til Arbejdstilsynet.

BIC blev dømt til at betale en bøde på 10.000 kr, men fortsatte på den samme arbejdsplads uden at registrere sig med henvisning til, at man have fået bøden.

Samvirket i Folketinget

På den baggrund rejste Byggefagenes Samvirke sagen over for Beskæftigelsesudvalget i Folketinget og påpegede, at det efter samvirkets opfattelse var i strid med hensigten med registreringerne, at et firma kunne ’nøjes’ med bare at betale den første bøde og derefter fortsætte uregistreret som om denne praksis dermed var dækket af bøde ud i fremtiden.

Det førte til, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen udarbejdede et lovforslag, som lukkede dette hul i lovgivningen. Og oven i blev det vedtaget at skærper sanktionen for undladelse i form af dagbøder. Under behandlingen af forslaget på initiativ af Socialdemokraternes ordfører Leif Lahn i Folketinget blev sanktionen på 1.000 kr. pr. dag skærpet med 50 procent til 1.500 kr.

Formand for Byggefagenes Samvirke, John Ekebjærg-Jakobsen, havde gerne set, at sanktionen var blevet endnu hårdere. Men er dog tilfreds med at samvirkets indsats nu har ført til en stramning – og lukning – af et hul i lovgivningen. (mbp)

Byggefagenes Samvirke København | Tikøbgade 9 | København N 2200 | 41 67 70 49 | post@bygsam.dk