Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalgets opgaver er at koordinere de tilsluttede fagforeningers indsat på følgende områder:

  • Koordinering af indsatsen inden for uddannelsesområdet
  • Koordinering og samarbejde med reelle myndigheder og jobcenter
  • Anvise veje til varig beskæftigelse inden for bygge- & anlæg
  • Følge og arbejde med politikformulering inden for det erhvervsuddannelsespolitiske område

Uddannelsesudvalget koordinerer, aftaler og fastsætter selv møde- og handleplaner inden for deres indsatsområde i samarbejde med Forretningsudvalget.

Udvalget laver en beretning om sit ansvarsområde, som indgår i den samlede årsmødeberetning.

Formand

Bjørn Rosenørn Due, Rør- og Blikkenslagernes Fagforening

Øvrige medlemmer

Karen G. Nielsen, Dansk El-Forbund, Afdeling København
Mette Juul Romme, Malernes Fagforening i Storkøbenhavn
Brian Westermann, 3F Bygge, Jord, Miljø
Byggefagenes Samvirke København | Lygten 10 | København N 2200 | 35 83 24 22 | post@bygsam.dk