Forretningsudvalget

Byggefagenes Samvirke ledes af et forretningsudvalg. Det består af samtlige formænd for de organisationer, der er med i samvirket. Samvirkets formand og kasserer vælges på årsmødet, og næstformand vælges blandt forretningsudvalgets medlemmer.

Forretningsudvalgets opgaver er at koordinere de tilsluttede fagforeningers indsat med hensyn til at:
•    Drive Byggefagenes Samvirke iht. vedtægterne.
•    Nedsætte sekretariatsfunktion til drift af Byggefagenes Samvirke, herunder informationsarbejde.
•    Udføre års- og handleplan for Byggefagenes Samvirke.
•    Udarbejdelse af og være ansvarshavende for budget.
•    Tage stilling til tilskud og bevillinger.
•    Følge og tage stilling til arbejdet i nedsatte udvalg.
•    Nedsætte yderligere udvalg efter behov.
•    Følge, koordinere og synliggøre samfundspolitiske spørgsmål, som har relevans for de tilsluttede organisationer.
•    Samarbejde og koordinere med Bygge-, Anlægs- og Trækartellet.
•    Synliggøre og koordinere enslydende krav fra de tilsluttede medlemsorganisationer i forbindelse med overenskomstforhandlinger inden for vores dækningsområde.
•    Afholde fælles 1. maj i Fælledparken
•    Følge og arbejde med internationale spørgsmål, som har relevans for de tilsluttede organisationer.

Forretningsudvalget udarbejder referat fra dets møder, som udsendes til de tilsluttede fagforeninger. Referater gennemgås og godkendes på det efterfølgende Forretningsudvalgsmøde.

Formand

Henrik Juul Rasmussen

Næstformand

Claus Westergreen, 3F Bygge, Jord, Miljø
Byggefagenes Samvirke København | Lygten 10 | København N 2200 | 35 83 24 22 | post@bygsam.dk