Arbejdsmiljøudvalget

Arbejdsmiljøudvalgets opgaver er at koordinere de tilsluttede fagforeningers indsats inden for følgende områder:

  • Løbende besøg på byggepladser for der at kontrollere sikkerhed og vejlede i overholdelse af Arbejdsmiljøloven.
  • Samarbejde med Arbejdstilsynet og andre relevante myndigheder om sikkerhed og arbejdsmiljø.
  • Koordinering af indsatsen og oplysningsarbejde imellem de tilsluttede fagforeninger om sikkerhed og arbejdsmiljø.
  • Samarbejde og følge kommuner, regionen og statens indsats inden for arbejdsmiljøet, herunder indretning af Camps, og udarbejdelse af konkrete forslag til samarbejde og handleplaner.
  • Arbejde for myndighedskrav om forbud mod overnatning på byggepladser.
  • Løbende at synligøre og handle på overtrædelser af Arbejdsmiljøloven inden for bygge- & anlægsområdet.
  • Samarbejde og koordinere arbejdsmiljøindsatsen med Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT).
  • Følge og arbejde med politikformulering inden for arbejdsmiljø.
  • Fortsætte samarbejdet med Aktionsgruppen Arbejder Akademiker (AAA)

Udvalget koordinerer, aftaler og fastsætter møde- og handleplaner inden for deres indsatsområde i samarbejde med Forretningsudvalget.

Udvalget laver en beretning om udvalgets ansvarsområde, som indgår i den samlede årsmødeberetning.

Formand

Christian Ingebrekt, Rør- og Blikkenslagernes Fagforening

Øvrige medlemmer

Niels Bergløv, Dansk El-Forbund, Afdeling København
Michael de Gier, 3F Bygge, Jord, Miljø
Flemming Grønborg, 3F Storkøbenhavn Nordvest
Gert Hansen, Malernes Fagforening i Storkøbenhavn
Michael Jeppesen
Martin Frendrup Krag Nielson, Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening
Henrik Stilling, Metal Hovedstaden
Byggefagenes Samvirke København | Lygten 10 | København N 2200 | 35 83 24 22 | post@bygsam.dk