Organisationsudvalget

Organisationsudvalgets opgaver er at koordinere de tilsluttede fagforeningers indsat inden for følgende områder:

  • Organisering af lønmodtagere på bygge- & anlægsarbejder, samt at hjælpe med i organisering af det faglige arbejde på den enkelte arbejdsplads.
  • Opsøgende arbejde med kontrol af RUT-pladser og deltagelse i koordineringsarbejde sammen med relevante myndigheder.
  • Opsøgende arbejde og koordinering af arbejdet mod social dumping og underløbning af overenskomster.
  • Samarbejde med og følge kommuner, regionens og statens indsats imod social dumping, herunder at udarbejde konkrete forslag til samarbejde og til handleplaner.
  • Løbende at synliggøre og handle på social dumpning og mod underløbning af overenskomsterne.
  • Samarbejde og koordinere indsatsen mod social dumpning med BAT.
  • Følge og arbejde med politikformulering inden for social dumpning.

Organisationsudvalget koordinerer, aftaler og fastsætter møde- og handleplaner inden for deres indsatsområde i samarbejde med Forretningsudvalget.

Udvalgene laver en beretning om udvalgets ansvarsområde, som indgår i den samlede årsmødeberetning.

Byggefagenes Samvirke København | Lygten 10 | København N 2200 | 35 83 24 22 | post@bygsam.dk