Frank J.lover energirenoveringer

1. maj 2010 | Klima og byggeri
Overborgmester Frank Jensen lovede i efter­året 2009 klimarenoveringer af de kommunale skoler, idrætsanlæg og boliger som en del af sit valggrundlag.

Hvor langt er de konkrete planer om at igangsætte klimarenoveringen?

– Jeg synes faktisk, at vi er kommet rigtigt godt fra start. I budgettet for 2010 blev der afsat 80 mio. kr. til klimarenovering af kommunens bygninger.

Fremadrettet har vi formuleret en strategi for Grøn Vækst i København, og her indgår klimarenovering som en meget vigtig del. Når vi forhandler kommunens budget for 2011 til efteråret, vil grøn vækst indgå som et centralt tema. Min fornemmelse er, at der er bred opbakning om det i Borgerrepræsentationen, siger overborgmester Frank Jensen til BS Nyhedsbrev.

Han understreger, at klimarenoveringer ikke kun er nødvendige i de kommunale bygninger.

– Vi ved, at den eksisterende bygningsmasse udgør mere end 36 procent af byens CO2-udledning.Københavns Kommune er i gang med klimarenovering af kommunens skoler og meget andet. Og der skal i samarbejde med staten og de almene boligorganisationer gøres en indsats for klimarenovering af byens boliger.

København udledte sidste år lige så meget C02 som i 2005 – hvordan kan målet om at være CO2-neutral om 15 år på den baggrund nås?

– Vi skal nå målet om, at være en CO2-neutral i 2025. Et stort skridt blev taget for fire dage siden – den 17. maj – hvor Amagerværkets Blok 1 gik over til at fyre med biomasse i stedet for kul. Overgangen fra biomasse til kul betyder, at vi efter 2015 kommer til at udlede 9,4 procent mindre CO2 i forhold til 2005. (owc)

Byggefagenes Samvirke København | Tikøbgade 9 | København N 2200 | 41 67 70 49 | post@bygsam.dk