Dårlige arbejdsforhold for vores skattekroner

25. sep 2023 | Arbejds­mar­ked | Sikker­hed og miljø | Politik og samfund
Indsatsteamet mod social dumping har travlt i København.

Foto: Ole Sønderby.

ARBEJDSKRIMINALITET Alle, der arbejder og udfører opgaver for Københavns Kommune, skal behandles ordentligt og tilbydes en fair løn. Derfor kontrollerer kommunens Indsatsteam om der finder social dumping sted, når firmaer bygger, nedriver, transporterer, gør rent mv. for borgerne.

Københavns Indsatsteam har arbejdet med kontrol af social dumping i fem år og der er desværre rigeligt at tage fat på - særligt i bygge- og transportbranchen - fremgår det af Årsrapporten 2022.

Til kamp mod organiseret arbejdskriminalitet

Indsatsteamet besøger byggepladser og kontrollere med udgangspunkt i vores overenskomster om arbejdsforholdene er OK. Kontrollen foregår uanmeldt som observationer, fysiske besøg, screening, dialog, dokumentkontrol mv.

I 2022 blev der udført næsten 500 kontroller i København. Størstedelen i byggebranche der igen ligger i toppen med 107 overtrædelser. Der er indtil videre stillet krav om efterbetaling på cirka en million kroner. Pengene går naturligvis tilbage til de udnyttede medarbejdere. Hvis de ikke kan findes, skal leverandøren betale beløbet til den forvaltning, der har bestilt arbejdet. Foreløbig er 500.000 tilbagebetalt til 97 medarbejdere.

Igen har Indsatsteamet fundet at overtrædelser, der umiddelbart har tilknytning til mere organiseret arbejdskriminalitet, ikke kan afdækkes og håndteres med de nuværende kommunale værktøjer. Hvilket er et problem fagbevægelsen har peget på i årevis og krævet at Skat, Politi og Arbejdstilsynet koordinerer deres indsats effektivt mod social dumping.

Klare krav om uddannelsespladser hos leverandører

Københavns Kommune har siden 2020 stillet krav til leverandører om at etablere uddannelsespladser i forhold til opgavens omfang. Indsatsteamet har samlet sikret lærlinge- og elevpladser svarende til 275 årsværk. Alene i 2022 sikrede teamet uddannelsespladser svarende til 90 lærlingeårsværk. Arbejdet sker i et direkte og effektivt samarbejde med erhvervsskolerne.

Social dumping ved asbestsanering

Mange af kommunes bygninger har asbestproblemer. I 2022 udførte teamet hele 117 dokumentkontroller for nedrivningsarbejdere og fandt overtrædelser i 31 sager.

Teamet kontrollerer ikke arbejdsmiljø. Men som de køligt konstaterer i Årsrapporten: ”Når netop håndtering af asbestsanering alligevel har været et tema på flere mæglingsmøder, hænger det sammen med det overlap, der er mellem risikoen for underbetaling samt farligt arbejdsmiljø”.

En sammenhæng som Rør & Blik også har påpeget igen og igen. For udenlandsk arbejdskraft mangler ofte uddannelse, sprogevner og basalt kendskab til et godt og sikkert arbejdsmiljø.

Udvidet kommunal indsats mod social dumping

Tre nye kommuner bliver en del af kontrollen med social dumping. Hvidovre, Rødovre og Albertslund indgår i samarbejdet og i løbet af 2023 vil Glostrup Kommune også være med. Derfor udvides Indsatsteamets kontrol, når mange af de samme firmaer opererer på tværs af kommunegrænser.

Så nu strammes nettet i hovedstaden.

Skrevet af Ole Sønderby, journalist og redaktør. Artiklen er tidligere bragt i fagbladet Utætheden.

Byggefagenes Samvirke København | Lygten 10 | København N 2200 | 35 83 24 22 | post@bygsam.dk