Euro-LO: kampagne for en social protokol mod dumping

13. okt 2017 | Arbejds­mar­ked | Inter­na­tionalt
Byggefagene indbyder fagbevægelsen til en fælles dansk kampagne for at få indført redskaber, der kan bekæmpe social dumping, splittelse og diskrimination mellem arbejdere i Europa.

Lige straks skal der holdes socialt topmøde i Gøteborg, nemlig den 17. november. Her har EU-kommissionen og den svenske regering indbudt stats- og regeringsledere til at diskutere kommissionsformand Junckers udspil om at få indført en såkaldt 'social søjle' i EU.

Det mener formand for Byggefagenes Samvirke, John Ekebjærg-Jakobsen, er alletiders mulighed for fagbevægelsen til at gå i aktion for at fremme det krav, som fagbevægelsen i Europa siden 2008 har rejst om en tillægsprotokol til EU-traktaten. Den skal fastslå princippet om, at tilrejsende arbejdere skal have løn- og arbejdsvilkår efter arbejdslandets aftaler og regler og ikke hjemlandets. Det skal være en beskyttelse mod social dumping. Dette krav har bred tilslutning, også fra dansk fagbevægelse.

På ledelsesmødet i europæiske faglig sammenslutning, EFS, i juni vedtog man at lægge kræfter i at få lanceret protokolkravet med en aktionsdag op til det sociale topmøde, og det er for at tage handsken op fra denne opfordring til de nationale fagforbund, at byggefagene nu indbyder til et samarbejdsmøde om aktiviteter i Danmark.

- Vi er klar over, at tiden er knap, så derfor haster det, at får samlet organisationerne, siger John Ekebjærg-Jakobsen. Når EFS i Bruxelles opfordrer til, at vi gør noget for at skabe offentlighed om kravet, så synes vi, at det er fornuftigt og vigtigt, at vi gør det.

- Det er en virkelig god anledning til at markere over for EU-toppen, at vi tager det meget alvorligt i fagbevægelsen med at finde løsninger på den undgravning af de faglige forhold, som vi dagligt oplever. Både her i landet og i udlandet. Vi siger til de udenlandske kolleger: Velkommen! - på lige vilkår.

- Hvis vi ikke får lagt nogle begrænsninger på det indre markeds frie bevægelighed, så trues vores faglige systemer og den danske model. Det fører til splittelse mellem danske og tilrejsende arbejdere, og det er hvad vi har mindst brug for.

Mødet er indkaldt til onsdag den 25. oktober kl. 10. Yderligere spørgsmål til John Ekebjærg-Jakobsen, på +45 40 18 63 84

Byggefagenes Samvirke København | Tikøbgade 9 | København N 2200 | 41 67 70 49 | post@bygsam.dk