Kriseefterslæb indhentes for VVS’erne

21. jan 2019 | Nyheder | Arbejds­mar­ked
Et flerårigt lønefterslæbet fra finanskrisen i 2008 ser ud til at blive indhentet.

Konsekvenserne af finanskrisen i 2008 har i årene derefter kastet sine lange skygger ind over VVS-området .Det har betydet, at først fra 2013 og frem er der sket et skift, så der er begyndte at komme en fremgang på lønnen. Og i 2018 ser det ud til, at lønefterslæbet er blevet indhentet.

Det viser den seneste opgørelse af lønstatistikken på landsplan, som Blik- og Rørarbejderforbundet netop har udsendt.

I fagbladet Blik&Rør er tallene for lønningerne offentliggjort. De er baseret på 2.210 indberetning i oktober og november sidste år fra timelønnede VVS-svende i hele Danmark. Tallene viser, at lønnen er steget med 4,29 procent på landsplan. Det giver en gennemsnitlig timeløn på 199,87 kr.

TiI fagbladets gennemgang af tallene hedder det:

”Trods lønfremgangen er stigningen alligevel lavere end forventet. Forud for 2018 forudsagde en række økonomiske eksperter, at lønnen for timelønnede ville stige med 2,6 procent i løbet af året. Og med den øgede aktivitet og lave ledighed i bygge- og installationsbranchen, var der forventninger om yderligere stigninger i branchen”.

Men kigger man på andre brancher, som VVS-branchen kan sammenlignes med, er stigningen mindre. Det gælder for eksempel i forhold til eletrikerne, som har fået mere hjem, skriver fagbladet.

Den største lønfremgang for VVS’erne ses i kredsen Sjælland Nord (som dækker Nord- og Vestsjælland). Her er gennemsnitslønnen steget med 6,11 kr. i timen, hvilket bringer timelønnen op på 206,28 kr., svarende til en stigning på 3,0 procent. I den anden ende finder man på den anden side af Storebælt, nemlig i Fyn-kredsen, som  har den laveste lønfremgang. Her er timelønnen 190,75 kr. I København har VVS-svendene forhandlet sig til en gennemsnitsløn på 205,27 kr., skriver fagbladet. (mbp)

Byggefagenes Samvirke København | Tikøbgade 9 | København N 2200 | 41 67 70 49 | post@bygsam.dk