Miljø og sikkerhed i centrum for byggepladsaktion

2. mar 2015 | Nyheder | Sikker­hed og miljø | Orga­ni­sering
Ved en stor pladsaktion i hovedstaden besøgte byggefagsfolk 90 pladser for at se på arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold. Billedet var blandet, men med en lille pil opad.

En stor aktion i København, organiseret af Byggefagenes Samvirke, sendte fra morgenstunden godt 60 byggefolk ud på knap 100 byggepladser for at se på arbejdsmiljøforholdene på større og mindre pladser. Selv om der er plads til forbedring, så var hovedindtrykket også, at de steder, hvor svendene havde organiseret deres arbejdsmiljøarbejde, var forholdene gode.

Allerede fra morgenstunden var der summen af aktiviteter i de københavnske elektrikeres fagforening i Tikøbgade på Nørrebro. Fra fagforeningerne i Byggefagenes Samvirke mødte medlemmer op for at deltage i den byggepladsaktion, som gennem længere tid har været planlagt. Målet var at få afdækket de sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige forhold på de mange byggerier, som Københavnsområdet lige nu præges af.

Efter at 90 pladser først på eftermiddage var blevet besøgt kunne formand for samvirket, Per Olsen, sammenfatte hovedindtrykket af de oplevelser, som ca. 60 byggefolk var kommet tilbage med.

Svendeindsats giver pote

- På den positive side tæller, at vi har oplevet, at man på de større byggepladser - dog fraregnet Metroen - kan konstatere, at sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejdet bliver taget mere alvorligt. Og vi har også kunnet se, at de mange steder, at hvor man har valgt arbejdsmiljørepræsentanter, er det svendenes egen organisering, der giver pote, siger Per Olsen.

Efter den foreløbige vurdering af den indsamlede materiale, var det på de større steder, hvor byggeledelsen havde indstillet sig på, at der skal være styr på tingene, også lykkedes. De enkelte pladsrapportern skal nu gennemgås nærmere, og der var mange steder ting, der skal følges op på med hensyn til for eksempel bedre sikring af adgangsveje, stilladser og adskillelse af kørende og gående, konstaterer formand for organiseringudvalget i samvirket, Carsten Bansholm Hansen.

Minimumsløn bliver til maximum

På en tredjedel af pladserne mødte pladspatruljerne udenlandske kolleger. Og her gælder det, siger Per Olsen, at de oplysninger, som man fik om lønforholdene, var på de måde, at det var overenskomsternes mindsteløn, der blev oplyst. Hvis det er korrekt, at folkene så også får, hvad de siger, de får, så er mindstelønnen i praksis blevet gjort til en maximumsløn, mener Per Olsen.

- Det indtryk, som holdene er kommet tilbage med, er at de er blevet godt modtaget af kollegerne. De har været glade for besøget og med på at tage en faglig diskussion om forholdene på pladserne. Og det er positivt, siger Per Olsen.

Årsmødekritik af metroen

På det efterfølgende årsmøde i samvirket var ikke mindst de voldsomme problemer på metroen oppe til debat. Her blev det fra flere deltagere fremhæver hvor vanskeligt det har været og fortsat er at få organiseret de mange udenlanske kolleger, som bliver lejet ind fra vikarbureauer, som de udenlandske firmaer får deres arbejdskraft igennem.

Også spørgsmålet om solidaritet med andre faggrupper såsom lufthavnsarbejdernes kamp for organisering af Ryanair-firmaet, blev diskuteret. (mbp)

Byggefagenes Samvirke København | Tikøbgade 9 | København N 2200 | 41 67 70 49 | post@bygsam.dk