Mystik om ledige byggefolk afklares

1. feb 2013 | Arbejds­løs­hed
Byggeriets organisationer kuglegraver tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen som skulle vise stor efterspørgsel på håndværkere – trods omfattende ledighed.

Knap var nytårsfesten overstået, før en ‘ledighedshistorie’ bragede igennem på forsiderne af aviser og i medier: 10.000 ubesatte stillinger, lød det med henvisning til en opgørelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Hurtigt udbrød der en ‘krig’ om tallene, og hvad de egentlig viste. Eksperter fra hid og did blev ført i felten, og der blev rejst kritik af metoder og opgørelser.

Nu har byggeriets parter – BAT-kartellet, Dansk Byggeri, Tekniq og Danske Malermestre – sat sig for at få fod på balladen.

Fredag den 8. februar holdt parterne et møde, hvor man enedes om at nedsætte en arbejdsgruppe, som i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen skal få afdækket, hvad tallene skjuler.

– Det skal ikke være sådan, at der er ubesatte stillinger, hvis der er ledige, siger formand for 3Fs Byggegruppe, Peter Hougård Nielsen, til www.bygsam.dk. Nu sætter vi en arbejdsgruppe sammen og så mødes vi igen i løbet af 14 dage efter at de har undersøgt tallene og hvad de siger.

I et indlæg i avisen Licitationen (11.2.13) skriver Peter Hougård:

”Vi skal skabe tættere kontakter mellem de virksomheder, der ikke kan finde medarbejdere, og BAT’s medlemsforbund og deres afdelinger, så det pågældende forbund/afdeling påtager sig opgaven med at få formidlet ledige til jobåbningerne.” (mbp)

Byggefagenes Samvirke København | Lygten 10 | København N 2200 | 35 83 24 22 | post@bygsam.dk