Redskaber, så vi kan sikre 'den danske model'

19. feb 2018 | Arbejds­mar­ked | Politik og samfund
Byggefagenes Samvirke har over for Folketingets Europaudvalg påpeget, at der skal en såkaldt 'social protokol' ind i EU-traktaten, hvis ikke social dumping skal undergrave overenskomstsystemet.

Dagligt udfordres den danske arbejdsmarkedsmodel. Det sker ikke mindst, når udenlandske arbejdsgivere underbyder det danske aftalesystem. Derfor opfordrer vi politikerne til at tage initiativer, som kan sikre vores faglige rettigheder.

Det var kernen i, hvad formand for Byggefagenes Samvirke, John Ekebjærg-Jakobsen, og formand for samvirkets organisationeudvalg, Carsten Bansholm Hansen, lagde på bordet i Folketingets Europaudvalg, da de havde foretræde mandag den 19. februar.

På dagsordenen var et forslag fra Enhedslisten om at pålægge regeringen at rejse krav om en tilføjelse til EU-traktaten. Konkret har partiet foreslået, at man vedtager det forslag, som den europæiske faglige sammenslutning, ETUC, har udformet.

Under folketingsdebatten om forslaget i december sidste år viste der sig en udbredt enighed mellem partierne i opposition til regeringen. I dag bakker S, SF, de radikale og Alternativet op om Enhedslisten forslag. Det er imidlertid ikke nok til et flertal, og derfor gik en del af debatten da også på at få hold på, hvad Dansk Folkeparti mener om sagen. Bakker de op - og det påpegede forslagsstillerne ville være i tråd med Dansk Folkepartis EU-politik fra valget til parlamentet i Bruxelles i 2014 - så er der flertal. I det tilfælde skal regeringen tage sagen op i EU og få igangsat en debat.

Men hidtil har det ikke været klart, hvad Dansk Folkeparti mener endeligt om sagen.

De to repræsentanter for samvirket fremhævede i deres indlæg i Europaudvalget, at man må skelne mellem de politiske hensigtserklæring, som EU gav til en såkaldt 'social søjle', da der var topmøde i Göteborg i november sidste år og en social protokol.

John Ekebjærg-Jakobsen understregede, at uanset hvad der måtte væree i den social søjle, så vil det i sager, der er omstridt, være EU-domstolen, der afgør på grundlag af traktaten. Og så længe det ikke der fremgår klart, at hvis der er modsætninger mellem landenes faglige rettigheder og EU's indre marked, skal de faglige rettigheder have forrang, vil det ikke være muligt her i landet at sikre 'den danske model'.

Carsten Bansholm Hansen påpegede, at som ok-forhandler med mange firmaer, er det velkendt for ham, at disse ikke forstår - eller gider at sætte sig ind i - de danske arbejdsmarkedsforhold.

- De er også ligeglade, for de ved, at de ikke bliver nødt til det, når der ikke er en social protokol, som pålægger dem at følge de danske regler på arbejdsmarkedet, sagde han.

Folketingets skal behandle forslaget og stemme om den 20. marts 2018. (mbp)

Byggefagenes Samvirke København | Tikøbgade 9 | København N 2200 | 41 67 70 49 | post@bygsam.dk