Svensk LO dropper medlemskab af Euro-LO

1. feb 2022
Frustration over en EU-mindsteløn får svensk fagbevægelse til at droppe medlemskab af Europa-fagbevægelsen, som de mener har svigtet ’den nordiske model’.

Ikke flere medlemskroner fra LO i Sverige til den europæiske faglige sammenslutning, ETUC. Det sker i protest mod den måde, ETUC har håndteret EU-direktivet om en europæiske mindsteløn på.

Svensk fagbevægelse er ikke ene om at være imod ideen om en lovbestemt mindsteløn. Også danske Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har siden fremlæggelsen af forslaget i 2020 været imod. Det samme har fagbevægelserne i Norge og Island. Sammen skrev de fire landes faglige organisationer dengang til præsident for EU-kommissionen Ursula von der Leyen, at de var meget uenige med ETUCs positive syn på forslaget.

Til onlinemediet Nordic Labour Journal siger LO-jurist Hanna Björknäs:

-          Flertallet (af ETUCs medlemsorganisationer) ønsker at hver og en ansatte i EU skal have en ret til en lovbestemt mindsteløn reguleret i lovgivning eller gennem kollektive overenskomster. Det er vanskeligt for os at leve op til, eftersom vores kollektive aftaler ikke dækker alle ansatte. Så vi forsøgte gennem EU-parlamentet at få en undtagelse for Sverige og Danmark alene. Men det lykkedes ikke, fordi ETUC var imod det.

Den danske modstand mod mindstelønsforslaget har ikke bare opbakning fra FH, men også fra arbejdsgiverne og fra den danske regering. Men FH har ikke tænkt sig, trods sin uenighed med flertallet i ledelsen af ETUC, at følge det svenske eksempel. Næstformand dansk FH, Bente Sorgenfrey, siger til bygsam.dk:

-      - Vi er ikke enige med ETUC i deres begejstring for mindsteløn. Direktivet kan skade den danske aftalemodel og vil ikke give det lønløft som vores europæiske kollegaer sukker efter. Vi har erkendt, at vi er i mindretal i ETUC og bliver ved med at betale vores kontingent og samarbejde. Der er jo også andre sager end mindsteløn i EU, der kræver vores fælles faglige styrke, men naturligvis har sagen om mindsteløn skabt store konflikter.

Den videre proces i EU betyder, at parlamentet, ministerrådet og kommissionen nu vil forhandle for at se, om man kan nå frem til en endelige formulering af direktivet. Der er ikke den store forskel mellem ETUCs og parlamentets holdning, skriver Nordic Labour Journal.

Den svenske regering, vurderer, at ministerrådets forhandlingsmandat sikrer tilstrækkelige garantier til beskyttelse af den svenske model. Det var den danske regering imidlertid ikke sikker på efter den seneste afstemning i rådet. (mbp)

[if gte mso 10]>

Byggefagenes Samvirke København | Lygten 10 | København N 2200 | 35 83 24 22 | post@bygsam.dk