tema: Arbejds­løs­hed

Tema: Arbejdsløshed

Arbejdsløshed: Over­ens­komst­for­hold, arbejds­løs­hed, a-kasse­po­li­tik og andre emner med rele­vans for be­skæfti­gel­sen og løn/an­sættel­ses­vil­kår er sam­let her.

Byggefagenes Samvirke København | Lygten 10 | København N 2200 | 35 83 24 22 | post@bygsam.dk