tema: Arbejds­mar­ked

Tema: Arbejdsmarked

Arbejdsmarked: Over­ens­komst­for­hold, arbejds­løs­hed, a-kasse­po­li­tik og andre emner med rele­vans for be­skæfti­gel­sen og løn/an­sættel­ses­vil­kår er sam­let her.

Byggefagenes Samvirke København | Tikøbgade 9 | København N 2200 | 41 67 70 49 | post@bygsam.dk