tema: Klima og byggeri

Tema: Klima og byggeri

Klima og byggeri: Bru­ger­nes og de an­sattes kend­skab til byg­nin­ger­ne skal bru­ges ved kli­ma­reno­vering, mener energi­råd­giver Hans Dol­lerup fra Tæt Hus. Han har gen­nem­gået børne­in­sti­tu­tionen Dron­ning Louise på Øster­bro med hen­blik på kli­ma­reno­vering.

Byggefagenes Samvirke København | Lygten 10 | København N 2200 | 35 83 24 22 | post@bygsam.dk