tema: Migranter

Tema: Migranter

Migranter: Artiklerne her sæt­ter fokus på er­farin­ger med de løn- og ar­bejds­forhold, som uden­land­ske kol­le­ger på job i Dan­mark, bydes.

Byggefagenes Samvirke København | Lygten 10 | København N 2200 | 35 83 24 22 | post@bygsam.dk