tema: Politik og samfund

Tema: Politik og samfund

Politik og samfund: Bygge­fagenes Sam­virke del­ta­ger ak­tivt i en række fag­li­ge og po­li­ti­ske ini­tia­tiver, med rele­vant for sam­fun­dets ud­vik­ling.

Byggefagenes Samvirke København | Lygten 10 | København N 2200 | 35 83 24 22 | post@bygsam.dk