tema: Ungdom og lær­linge

Tema: Ungdom og lærlinge

Ungdom og lærlinge: Det fag­li­ge ung­doms­ar­bej­de for lær­linge, deres ak­tivi­teter og ak­tioner sam­les her.

Byggefagenes Samvirke København | Lygten 10 | København N 2200 | 35 83 24 22 | post@bygsam.dk