isbanner and public and pubdate <= '2019-01-22' and (depdate is null or depdate = '0000-00-00' or depdate >= '2019-01-22')

Sammenholdet sejrede i Søborg

22. jan 2019 /
INTERVIEW: Vigtigt, at arbejdsgivere forstår, at vi vil konflikte os til en overenskomst. Det er ikke bare en skrivebordskrig, siger BJMF-formand.

Kriseefterslæb indhentes for VVS’erne

21. jan 2019 /
Et flerårigt lønefterslæbet fra finanskrisen i 2008 ser ud til at blive indhentet.

Byggefagenes Samvirke København | Tikøbgade 9 | København N 2200 | 41 67 70 49 | post@bygsam.dk