isbanner and public and pubdate <= '2017-05-01' and (depdate is null or depdate = '0000-00-00' or depdate >= '2017-05-01')

Københavnermalere vil bekæmpe tvunget overarbejde

27. apr 2017 /
Generalforsamling tager skarpt afstand fra det sammenkædede overenskomstforlig og opfordrer Malerforbundet til at meld ud, at man ikke kan leve med de gældende afstemningsregler.

Byggefag på vej mod fællesforbund

26. apr 2017 /
For at styrke sammenholdet på byggepladserne mellem faglærte og ufaglærte tages der nu initiativ til at samle alle byggefagforeningerne i Kjøbenhavn og Omegn i et fælles forbund.

Byggefagenes Samvirke København | Tikøbgade 9 | København N 2200 | 41 67 70 49 | post@bygsam.dk