isbanner and public and pubdate <= '2017-03-25' and (depdate is null or depdate = '0000-00-00' or depdate >= '2017-03-25')

Murersvendens OK-opråb

17. mar 2017 /
Byggearbejdsgiverne håner og praler, når de gælder sig over, at OK-forliget ikke har kædeansvar, men giver arbejdsgiverne ret til 42 timers arbejdsuge.

Esbjerg byggefolk siger nej til OK2017-forlig

13. mar 2017 /
Enstemmigt årsmøde for byggefolk i 3F Esbjerg anbefaler, at der stemmes nej til det ok-forlig, som er indgået med Dansk Byggeri i sidste uge.

Byggefagenes Samvirke København | Tikøbgade 9 | København N 2200 | 41 67 70 49 | post@bygsam.dk