isbanner and public and pubdate <= '2016-07-26' and (depdate is null or depdate = '0000-00-00' or depdate >= '2016-07-26')

Grov løndumping straffet med kæmpebod

26. maj 2016 /
Malernes Fagforening og 3F har forsvaret overenskomsterne og afsløret lønfup på ungdomsboligbyggeplads.

Svend og mester i protest mod social dumping-lovforslag

13. maj 2016 /
Byggefagenes Samvirke og Dansk Håndværk i deputation til Folketinget i anledning af lovforslag fra V-regeringen om oprettelse af en social dumpingfond. Den krænker retsbevidsheden og hjælper ikke.

Byggefagenes Samvirke København | Tikøbgade 9 | København N 2200 | 41 67 70 49 | post@bygsam.dk