Det lyder hult, DF!

6. mar 2018 | Nyheder | Politik og samfund
Åbent brev fra byggefagene til Dansk Folkeparti om den sociale protokol

Kære Kenneth Kristensen Berth og Dansk Folkeparti

Efter mere end ti års erfaring med virkningerne af EU's indre marked er vi ved at have en meget god fornemmelse af følgerne: Løndumping og udhuling af vores overenskomstsystem. Ligesom grænseoverskridende moms- og skattesvindel, sort arbejde og kriminalitet er bestemt heller ikke er ukendte fænomener, når vi besøger byggepladserne.

Vi gør gennem vores fagforeningsarbejde, hvad vi kan for at sikre ordnede forhold og lige vilkår for danske og tilrejsende arbejdere. Ikke desto mindre er frustrationerne ikke sådan lige at få bragt under kontrol, når snakken går i byggeskuret eller frokoststuen. Det, der oftest er på dagsordenen i den forbindelse, er, at vi mangler politisk og juridisk hjælp til at sikre vores arbejdsmarkedsmodel.

Det er ikke noget, vi er alene om. Det mener man også i både den danske og den europæiske fagbevægelse. Her har man udarbejdet et forslag, som kan være sådan et redskab, nemlig indførelse af en såkaldt ’social protokol’ som en tilføjelse til EU-traktaten. I praksis betyder den, at hvis der er konflikt mellem et lands arbejdsmarkedsregler og EU’s indre marked, så er det de faglige regler, der har forrang.

I Dansk Folkeparti er det jeres politik at få indført sådan en social protokol. Ja, jeres EU-parlamentariker Morten Messerschmidt har endog forklaret, at det ligefrem er ’DF Classic’-politik med sådan et redskab. Fint, på den strækning er vi og I altså enige. Ligesom vi er det med S, SF, Enhedslisten, radikale og Alternativet om det forslag (B18), som I har på bordet i Folketinget for tiden. Det pålægger regeringen at stille forslag om en social protokol i EU.

Det forslag vil du og dit parti imidlertid stemme imod. Altså! - undskyld os, men hvordan hænger jeres stemmeafgivning i dag sammen med jeres EU-politik fra dengang, hvor der skulle skaffes stemmer til jeres spidskandidat i 2014 ved EU-parlamentsvalget?

Det lyder ærlig talt hult, når du - og de øvrige borgerlige partier - siger, at de økonomiske friheder i EU ikke må overtrumfe arbejdernes rettigheder, for når I nu har muligheden for at stemme for et forslag, som netop vil sikre disse rettigheder, så vil I stemme det ned.

Det er ikke op til os at motivforske om grunden til, at I dropper jeres politik i denne sag. Ude i byggeskuret kan vi blot konstatere, at det frem over vil stå klart, hvem vi kan regne med i indsatsen mod social dumping.

Vi har været på besøg i Folketinget hos jer. Nu synes vi, at I skal komme ud af kontoret og møde os til en åben og fordomsfri debat. Vi synes ikke, at jeres ’nej’ skal være det sidste ord i denne sag.

Med venlig hilsen

John Ekebjærg-Jakobsen, formand

Byggefagenes Samvirke København | Tikøbgade 9 | København N 2200 | 41 67 70 49 | post@bygsam.dk