Arbejdstilsynet føres bag lyset på metroen

3. dec 2015 | Nyheder | Sikker­hed og miljø
Meldinger fra ansatte på metroen om snyd af Arbejdstilsynet tages nu op over for Metroselskabets ledelse.

Arbejdstilsynet (AT) føres bag lyset, når de skal kontrollere arbejdsmiljøet og sikkerheden, lyder det fra ansatte på byggepladserne, som kan berette om, at farligt arbejde stoppes og usikre forhold spærres af, når det rygtes, at AT er på kontrolbesøg.

Når det rygtes, at Arbejdstilsynet (AT) er på vej på et kontrolbesøg på en af nye Cityrings mange byggepladser, bliver farlige arbejdssituationer og dårlig sikkerhed stuvet af vejen, så det aldrig bliver opdaget af tilsynet.

Farligt arbejde skjules

Det er meldingen fra flere af deltagerne i de kurser, som Byggefagenes Samvirke kører for udenlandske kolleger under overskriften ’Kend dit danske arbejdsliv’. Det er ifølge kursisternes oplevelser ikke kun sket i enkelte tilfælde, men foregår systematisk, lyder det.

Der bliver hurtigt givet besked på, at områder af byggepladserne spærres af, at farlige arbejdssituationer indstilles og folkene bliver omplaceret, inden AT-medarbejderne når frem til områderne. Derfor lykkes det ikke for kontrollanterne at se de virkelige forhold på stedet, er beretningerne.

Tunge løft

Arbejdslivs-kurserne tager sigte på at introducere kollegerne til det danske arbejdsmarked, de arbejdsretlige forhold og sikkerheds- og arbejdsmiljøregler. Og det er det sidste område, som på flere af kurserne har fået reaktionerne frem fra deltagerne.

Under gennemgangen af for eksempel reglerne for tunge løft udtrykkes det fra nogle af kursisterne, at man undres over, at de løft, de ansatte sættes til at udføre, langt overstiger de vægtgrænser, som arbejdsmiljølovgivningen anviser.

Brev til direktionen

Det har nu fået formanden for Byggefagenes Samvirke, Per Olsen, til at tage kontakt til det store byggeris ledelse og bestyrelse. I et brev skriver Per Olsen:

”Når punktet om reglerne for eksempelvis tunge løft bliver gennemgået, har reaktionen fra adskillige af kursisterne været stor undren, fordi de oplever anderledes forhold på Metrobyggeriet og at reglerne i arbejdsmiljøloven bliver overtrådt dagligt.”

-     Det er simpelthen ikke en acceptabel situation, ikke bare for de ansatte, som udsættes for sådanne overtrædelser af reglerne, men også fordi det generelt er undergravende for Arbejdstilsynets muligheder for rådgivning og berettiget påbud på Metro-byggeriet, slår Per Olsen fast.

Denne situation kræver, ”at der gribes ind med de nødvendige midler, så der ikke udvikler sig en skadefremmende sikkerhedskultur på byggepladserne, hvor snyd og fordrejning af forholdene over for Arbejdstilsynet bliver sat i system”, hedder det i brevet.

Formand for byggefagenes sikkerhedspatrulje, Freddy Ridderhaugen, bekræfter i en mail over for bygsam.dk, at patruljen kan genkende de beskrevne forhold fra egne besøg. (mbp)

Byggefagenes Samvirke København | Tikøbgade 9 | København N 2200 | 41 67 70 49 | post@bygsam.dk