Byggeenighed om energirenoveringer

29. okt 2014 | Nyheder | Politik og samfund | Klima og byggeri
Formanden for Dansk El-Forbund København og for Byggefagenes Samvirke i København, Per Olsen, er enig med arbejdsgiverforeningen Tekniq i, at der bør investeres betydelig mere i energirenoveringer.

Begge sider af byggearbejdsmarkedet er enige om, at det er for dumt ikke at udnytte de oplagte muligheder for at spare på energien gennem renoveringer. For eksempel med et fradrag i en boligjobordning i stil med den, arbejdsgiverne i Tekniq har foreslået.

Per Olsen siger i en pressemeddelelse:

- Investeringer i energirenoveringer i den eksisterende boligmasse er helt grundlæggende en god forretning og en god måde at nedsætte CO2-udledningen på. Det kan eksempelvis ske ved at lave et fradrag for energirenovering i en boligjobordning, som Tekniq anbefaler.

Per Olsen oplyser samtidig, at Byggefagenes Samvirke tidligere har peget på det fornuftige i at investere en del af de mange milliarder kroner, som står i pensionsselskaberne, for eksempel som det allerede nu sker i vindmøller.

- Vi kunne med fordel også bruge pensionsmidler i en rentabel investeringsmodel til at rejse kapital inden for investeringer i energirenoveringer.

- Vi forbruger i Danmark sindssygt meget energi på el, vand og varme. Energioptimering med intelligente løsninger i en kombination med effektiv isolering er ganske enkelt den mest fornuftige løsning.

Per Olsen mener, at det nemt vil kunne spare investeringer ind igennem besparelser i energiudgifterne i både i offentlige bygninger, de almennyttige boligselskaber, andelsforeninger og private boligejere.

- I stedet for at vi producerer alt for meget til tomt forbrug, bør Danmark gå forrest og anvise helt konkrete veje til at skabe job og nedsætte vores CO2-udledning. (mbp)

Byggefagenes Samvirke København | Lygten 10 | København N 2200 | 35 83 24 22 | post@bygsam.dk