Elektrisk vokseværk

3. aug 2017 | Nyheder | Orga­ni­sering
Der er plus på medlemstallet hos elektrikerne i København – og på landsplan.

Formand i København, Lars Bæk

Armene er oppe hos elektrikerne i den københavnske afdeling af elforbundet over dette forårs medlemstal. Det går fremad med organiseringen, og formand Lars Bæk peger glad på den indsats, der gøres for at få blandt andre de mange udenlandske elektrikere på Cityringen meldt ind i fagforeningen.

- Vi kan se af vores opgørelse, at det især er svende på de større byggerier i byen, for eksempel metroen, vi har haft helt til at få meldt ind. Det afspejler gangen i  byggeprocessen, siger han og peger på, at man efterhånden er nået dertil i byggeprocessen, hvor der skal bruges folk fra teknikfagene.

- Vi har mange udenlandske kolleger fra for eksempel Rumænien, som vi får ind som almindelige medlemmer, ikke migrantmedlemmer, siger Lars Bæk.

Men det er ikke kun de udlærte svende, der bliver medlemmer. Det gør også lærlingene. I denne medlemsgruppe afspejler fremgangen, at der bliver oprettet flere lærepladser og taget elever ind i firmaerne. Det glæder formanden, som også noterer sig, at udviklingen i hovedstaden følger elektrikerorganiseringen på landsplan.

I en netop opgjort gennemgang af forbundstallene sammenligner man 2. halvår af 2016 og 1. halvår af 2017, og her var tilgangen henholdsvis 245 og 362, en stigning med 117. For lærlingen er tallet 165 i fremgang.

Næstformand i forbundet, Jan Jensen, siger:

- Det er glædeligt, at den udvikling, vi allerede sidste år kunne se tegne sig, fortsætter. På den seneste kongres besluttede vi at gøre en ekstra indsats for at vende den negative udvikling i medlemstallet, og jeg er overbevist om, at denne indsats er medvirkende til den gode tendens – selvfølgelig sammen med det øgede optag af lærlinge, som jo også er glædeligt i sig selv. (mbp)

Byggefagenes Samvirke København | Lygten 10 | København N 2200 | 35 83 24 22 | post@bygsam.dk