Fortsat fokus på asbest

26. jan 2022 | Nyheder | Sikker­hed og miljø
Arbejdstilsynet har fokus på asbestI 2022 fører Arbejdstilsynet en særlig tilsynsindsats i vores branche, skriver Rør- og Bliks blad UTÆTHEDEN

Blik- og Rørforbundet har ført en historisk lang kampagne for at sætte ekstra skub i asbestindsatsen. I mere end 40 år har din fagforening anført en lang kamp for at få afskaffet asbest helt i Danmark.

I 2021 ydede vi en ekstra indsats for at råbe politikerne op. I Landstingssalen på Christiansborg blev der afholdt en asbestkonference og der har været et særligt samråd med beskæftigelsesministeren.

MEP Nikolaj Villumsen (Enhedslisten) har besøgt Rør & Blikkenslagernes Fagforening flere gange og har fået mange input til sit lovarbejde i Bruxelles med et nyt asbestdirektiv. Under kommunalvalgkampen skrev fagforeningen også til regionens politikere med en skarp opfordring til at få fjernet al asbest i offentlige institutioner.

Kampen fortsætter
Arbejdet er vigtigt, for selv efter mere end 30 års forbud er der fortsat asbest i 30 procent af vores bygningsmasse. Heldigvis bliver der lyttet, og Arbejdstilsynet har nu skrevet til alle VVS-virksomheder om et særligt skærpet asbesttilsyn og kontrol i 2022.

>Arbejdstilsynet skyder nemlig året i gang med en lang række kontrolbesøg på netop dette område, og her står VVS- og blikkenslagervirksomhederne først i køen. Alle arbejdsgivere i branchen har modtaget et brev fra Sine Frederiksen, der er direktør i Arbejdstilsynet. Her indskærper hun, at de skal beskytte deres medarbejdere.

I brevet skriver Arbejdstilsynet om, hvor vi ofte finder asbest, som i fliseområder, isolerede varmerør mv. Herefter gives en grundig gennemgang af reglerne for asbestarbejdet og en understregning af, at arbejdet stopper, hvis der er mistanke om asbest.

Arbejdsgiverne henvises også til den nyttige hjemmeside www.asbest-huset.dk

- Fint at vores kampagnearbejde har båret foreløbig frugt. Politikerne har lyttet og Arbejdstilsynet har sat i gang. Selvom vi har opbygget stor viden om farlighed ved asbesthåndtering, oplever jeg, at arbejdsgiverne ikke er opmærksomme på den åbenlyse sandsynlighed for at finde asbest under arbejdet.

- Nu vil Rør & Blik sætte en ekstra indsats ind for at give Arbejdstilsynet rigeligt at arbejde med, så vi kan få ryddet op på området og skabt opmærksomhed på vores farlige arbejdsmiljø, siger Christian Ingebrekt, faglig sekretær i Rør- og Blikkenslagernes Fagforening i København.

Misundelige på malernes supervåben
Asbest, nedstyrtning, blystøv eller farlige kemikalier. Vores arbejdspladser er fyldt med skjulte fare, men her bruger Malerforbundet en særlig bestemmelse i overenskomsten mod brud på Arbejdsmiljøloven.

Malernes supervåben er unikt inden for byggebranchen. En paragraf i overenskomsten betyder, at forbundet kan starte fagretslige sager om arbejdsmiljø af egen drift.

Er der problemer med arbejdsmiljøet kan fagforeningen øjeblikkeligt indkalde til mæglingsmøde, opkræve en bod og i yderste konsekvens hive mester i Arbejdsretten. Derfor forsøger arbejdsgiverne vedvarende at fjerne denne bestemmelse.

I løbet af det seneste år har der været forhandlinger mellem Malerforbundet og Danske Malermestre. Her har paragraffen (overenskomstens § 10) været et af de helt store stridspunkter. Og i sidste måned blev uenigheden så stor, at forhandlingerne faldt helt sammen.

Det er en enig hovedbestyrelse hos Malerforbundet, der står bag beslutningen om at stoppe forhandlingerne.

- Vi er mange i byggebranchen, der misunder malernes muligheder på arbejdsmiljøområdet, den er unik. Jeg forstår godt, at de nægter at sælge ud af det faglige arvesølv, siger Christian Ingebrekt, arbejdsmiljøsekretær Rør & Blik. (Ole Sønderby, UTÆTHEDEN)

Byggefagenes Samvirke København | Lygten 10 | København N 2200 | 35 83 24 22 | post@bygsam.dk