Mens alle snakker Bededag

18. dec 2022 | Nyheder | Politik og samfund
Kommentar: SVM-regeringen sender humøret i bund for byggehåndværkere.

Af Henrik Juul Rasmussen, formand, Byggefagenes Samvirke

Efter at have studere regeringens plan “Ansvar for Danmark”, er humørbarometret kun gået den gale vej.

Arne Plus
Tre år foreslår SVM-regeringen, at de nedslidte skal arbejde længere. Man prøver at kalde det ’Arne Plus’, men dem, der er slidte og tilmed er visiteret af en læge, skal altså arbejde tre år længere end nu. Og når så pensionen endelig kommer, er udbetalingen lavere, så ’plus’ i min bare …..!

Seniorjob
Seniorjobbet, som kunne sikre ældre et arbejde, altså dem, som faktisk gerne vil og kan arbejde, men bare bliver sorteret fra, fordi de er 60 år+Plus, bliver også fjernet.

Arbejdsmiljø og asbest
Man kunne måske så se en mening med galskaben, hvis arbejdsmiljøet/Arbejdstilsynet var nævnt i regeringsplanen. Men ikke et ord om faste midler til Arbejdstilsynet! Der er asbestmaterialer i mere end 50% af bygningsmassen i Danmark. Det skal fjernes. Men heller ikke det er der nævnt et ord om i denne meget kostbare manøvre. Hvordan det hænger sammen med den grønne omstilling, er svært at forstå.

Mere arbejde
Vi skal også alle arbejde længere tid, og derfor inviteres folk fra fjerne egne til Danmark. Deres løn skal være lavere, ellers vil de jo ikke komme. Hallo!

Dyr frisættelse af velfærd
Til gengæld vil man “FRISÆTTE” kernevelfærden. Først og fremmest i ældreplejen. Ordet frisætte lyder forjættende og næsten som om de vil åbne en slikbutik for alle de gamle. Men direkte oversat betyder frisættelse: udlicitering til private aktører. Virksomheder, som ikke uddanner personale og som skal have en fortjeneste på bundlinjen. Vi har masser af eksempler på, hvor dyre de i sidste ende bliver.

Røgsløret fra Matador
Og så afslutningsvis er der det der med den helligdag, som jo nok bliver Storbededag. Dem, der kender deres Matador, må kunne se, at dette her er ’vejen til Varbemarkhuse’: Altså et røgslør, som bliver lagt ud, så ingen opdager, at de tørre os noget så gevaldig, medens vi snakker om helligdage.

Byggefagenes Samvirke København | Lygten 10 | København N 2200 | 35 83 24 22 | post@bygsam.dk