Miserable sanitære forhold i migrantboliger

14. apr 2021 | Nyheder | Migranter | Sikker­hed og miljø
Byggefagenes Samvirkes besøg hos udenlandske kolleger på job i Danmark viste en alvorlig mangel på rengøring og hygiejne.

Det er snævre forholde at bo under mange steder, hvor kollegerne bliver indkvarteret. Her i en skurby i Njalsgade på Amager.

For tredje gang tog medlemmerne af byggefagforeningerne i København på aftenbesøg hos kollegerne fra udlandet på deres hjemadresser. Det hovedindtryk, der sprang i øjnene denne gang, var rengøringsstandarden – eller mangel på samme.

Samlet set var der ca. 360 kolleger indkvarteret på de 13 adresser, som besøgsholdene kørte ud til. Der var tale om både store, mellem og helt små indkvarteringer strækkende sig fra et enkelt sted med 120 kolleger til helt små steder med tre til otte beboere pr. sted. Derimellem var der to indkvarteringer med 50 personer, et sted med 20 og et sted med 11.

Også denne gang viste det sig, at folk de steder, hvor det var muligt at konstatere forholdene, bor tæt, at der er mangel på anvisninger om afstand, ingen eller få steder med håndsprit og som sagt, at der er stor mangel på almindelig rengøring.

Formålet med besøgene er at oplyser kollegerne om, hvilke regler og rettigheder der er, når man som vandrende arbejdstager kommer her til landet og skal arbejde i en periode. Det har altid været en udfordring at finde egnede indkvarteringssteder, og ikke mindst her under corona-krisen, hvor der er forøget fokus på at undgå smittespredning har der vist sig et øget behov for forbedring af forholdene.

Efter en række tilfælde af eksploderende smitte på indkvarteringer i løbet af efteråret 2020 blev der i februar indført en lov om blandt afstand og helseforhold de steder, hvor folk bor. Den lov udløber til sommer. Byggefagenes Samvirke følger lovgivningen til dørs for at finde ud af, hvad der fungerer godt og mindre godt, og også hvad der slet ikke er tilfredsstillende.

Byggefagenes Samvirke har opstillet en række krav, som man med rimelighed bør forvente opfyldt:

· Der er behov for, at der sættes ind med oplysning, at der stilles krav til sundhed og hygiejne, afstand og forbedrede boligstandarder (f.eks. 1 værelse pr. person). Det er også vigtigt, at kommunerne fører kontrol med indkvarteringerne i deres kommuner.

· Ligeledes skal det tilføjes som et punkt på RUT-registeret, at firmaet skal oplyse, hvor dets ansatte bor, hvem der bor hvor, hvor længe folk bor på stedet og hvem, der har ansvaret for boligen.

· I den udstrækning, at der er behov for at kommunerne og evt. sundhedsmyndigheder har brug for det, skal der om nødvendigt laves lovgivning, som muliggør, at der kan foretages kontrolbesøg og stilles krav til boligens standard.

· Dette vil Byggefagenes Samvirke arbejde videre med politisk i forhold til regeringen, beskæftigelsesministeren og boligministeren.

Besøget her i april er det tredje, og de indsamlede observationer og registreringer bliver samlet til en rapport, som regeringen og Folketinget siden vil modtage. (mbp)

Byggefagenes Samvirke København | Lygten 10 | København N 2200 | 35 83 24 22 | post@bygsam.dk