Polsk klub holdt EU-valgmøde i Danmark

25. mar 2019 | Nyheder | Politik og samfund
Europæiske statsborgere med fast ophold i Danmark kan stemme til EU-parlamentsvalget til maj.

Polske borgere stemmer til det danske EU-parlamentsvalg. Det var anledningen til, at den Faglige Polske Klub i Byggefagenes Samvirke afholdt et valgmøde søndag den 17. marts i elektrikernes fagforening. Valgreglerne er indrettet sådan, at hvis man er fastboende EU-borger i et andet land end sit hjemland, kan man deltage i valget og stemme på de partier og kandidater, der er opstillet i Danmark.

Derfor havde den polske klub indbudt EU-parlamentsmedlem for socialdemokraterne Christel Schaldemose (S) og Ole Nors Nielsen (Folkebevægelsen mod EU) til en valgdebat. De to er enige med hinanden i, at bekæmpelse social dumping er et meget vigtigt. Der, hvor debatten viste, at de dog var forskellige, var i spørgsmålet om man skal være med i eller forlade EU.

Folkebevægelsen, som Ole Nors Nielsen er kandidat for, er talsmand for, er af den opfattelse, at der bør afholdes en folkeafstemning om Danmark skal forlade EU.

Det mener socialdemokraten Christel Schaldemose imidlertid ikke. Hun synes, at man skal arbejde på at forbedre EU. For eksempel med indførelsen af en social protokol. Den vil betyde, at når der kommer udenlandske arbejdere hertil, så er det danske løn- og arbejdsvilkår, der skal gælde for alle.

Det samme mente Ole Nors Nielsen, som lovede at Folkebevægelsen ville lægge sine kræfter bag arbejdet for en protokol også.

Valgmødet var det første af sin slags for udlændinge med stemmeret i Danmark, og begge politikere lovede at de ville arbejde for, at der blev afholdt lignende møder andre steder frem mod valget. (mbp)

Byggefagenes Samvirke København | Tikøbgade 9 | København N 2200 | 41 67 70 49 | post@bygsam.dk