’Reform’ vil stække Ukraines fagbevægelse

4. nov 2020 | Nyheder | Inter­na­tionalt
Danske byggefag støtter ukrainske byggefag mod 'fleksible reformer, som vil stække fagbevægelsen i Ukraine.

Vasyl Andreyev, præsident for Ukraines bygningsarbejdere

- Du er fyret! Hvorfor? Fordi jeg siger det!

Sådan frygter de ukrainske fagforeninger, at fremtiden på landets arbejdspladser vil blive, hvis de arbejdsmarkedsreformer, som regeringen i Ukraine får heldet med at gennemføre i det store østeuropæiske land.

Det siger præsidenten for et ukrainske bygningsarbejderforbund Profbud, Vasyl Andreyev til bygsam.dk over en knitrende netforbindelse fra Ukraines hovedstad Kiev.

Nyliberale ’reformer’

Men det er ikke kun ansættelsesvilkår, der er under omlægning. Det gælder for hele arbejdsmarkedet, at der ensidigt fra regeringens side lægges op til at gøre arbejdsmarkedet mere ’fleksibelt’, slår forbundsformanden fast. Andre vil kalde disse tiltag nyliberalistiske. Og i det projekt er en af forhindringerne på vejen at få fjernet den 'hæmsko', som fagbevægelsen udgør.

- Vi forventer også, at ændringerne vil gå ud over sikkerheden og arbejdsmiljøet. Hvis de gennemføres, som de ligger nu, vil der for eksempel ikke være nogen dialog om arbejdssikkerheden mellem parterne. Den skal ikke forhandles med fagforeningerne, men direkte med den enkelte arbejder. Han skal være ansvarlig for sin egen sikkerhed, siger Vasyl Andreyev, som et eksempel på, hvad der arbejdes med i regeringskontorerne.

Vasyl Andreyev ser det som et yderligere skridt i retning af at gøre den såkaldte ’sociale dialog’ mellem arbejdsmarkedets parter ligegyldig.

- Mange fagforeninger har et lavt medlemstal, og jo mindre de er, des mindre vil arbejdsgiverne lave aftaler med dem.

Det er formand for Byggefagenes Samvirke, Henrik Juul Rasmussen, enig vil blive en alvorlig trussel mod fagbevægelsen.

-  Det vil undergrave de faglige organisationers mulighed for at organisere medlemmer på virksomhederne. Det er helt ude i skoven, siger han.

Omdømme undergraves

I den protestskrivelse, som Henrik Juul Rasmussen, formand for Byggefagenes Samvirke, og Gunde Odgaard fra BAT-kartellet i dag har afleveret til præsident Zelenskyy via den ukrainske ambassade i Danmark hedder det:

”Vi opfordrer Dem og lederne af det ukrainske parlament til at suspendere arbejdet med denne lovgivning og straks søge ekspertbistand og støtte fra den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og til ligeledes at indgå i en meningsfuld dialog med de ukrainske fagforeninger. Hvis lovforslaget bliver vedtaget uden inddragelse af fagbevægelsen. Det vil stride mod de internationale standarder for arbejdsforhold og den ukrainske forfatning og undergrave Ukraines internationale omdømme”.

Ikke betryggende fremtid

Efter besøget sagde Gunde Odgaard, at ambassadøren havde understreget, at lovgivningen var på et forberedende stadie, og at der ikke var grund til at være nervøse.

- Men det var vi nu alligevel over, at der overhovedet kunne være nogen, der kunne sidde og udtænke de her tanker. Vi synes, at det lignede et mønster, vi havde set i andre landet. Det brød vi os ikke meget om, også når man ser på de relationer, Ukraine gerne vil have til EU. Det var ikke voldsomt demokratisk udtrykt, nærmest tvært imod, siger Gunde Odgaard.

Han understregede, at fagforeningerne har været et demokratiske kraft rigtig mange steder, som har stabiliseret samfundsudviklingen.

Fagbevægelsens brev bliver nu også send til både udenrigsminister Jeppe Kofoed og til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. (mbp)

Byggefagenes Samvirke København | Lygten 10 | København N 2200 | 35 83 24 22 | post@bygsam.dk