Tag stilling til OK20 – brug din stemme

31. mar 2020 | Nyheder | Arbejds­mar­ked | Debat og kom­men­tar
Afstemningen om de overenskomster, som nu foreligger, er i gang. Byggefagene opfordrer alle til at bruge deres medlemsret og stemme.

I skyggen af den aktuelle Coronakrise foregår der netop nu en vigtig afstemning i fagforeningerne rundt om i landet. Det er stillingtagen til de overenskomster, som de seneste måneder har været til forhandlinger. Byggefagenes Samvirke har på sit seneste møde drøftet overenskomstbevægelsen og formand Henrik Juul Rasmussen opfordrer på den baggrund til, at alle i samvirkets medlemsfagforeninger stemmer.

- Demokratiet i fagbevægelsen er kernen i en overenskomstforhandling. Det er medlemmers løn- og arbejdsvilkår, vores forhandlere har brugt tid og kræfter på at aftale med modparterne. Derfor er det også vigtigt, at vi giver vores holdning til kende gennem at stemme, siger Henrik Juul Rasmussen.

- Inden for byggeriet er der en række ok-aftaler i de enkelte fag, som man skal tage stilling til, og som kommer til at gælde for de næste tre år, hvis de bliver vedtaget. Stemmer medlemmerne nej, kan det i sidste ende føre til konflikt.

- Derfor er det ikke ligegyldigt, hvad der kommer ud af afstemningerne. Og derfor er det vigtigt, at medlemmerne spørges – uanset om man er for eller imod forhandlingsresultatet.

Optakten til forhandlingerne har i år været præget af en meget omfattende faglig aktivitet og opbakning til hinanden på tværs af fag og brancher. Forhandlerne er blevet klappet ind til forhandlingsbordet, de har fået fanevagter, musik og festligheder med hele vejen. Også i de tilfælde, hvor man ikke har kunnet blive enige og måttet gå til forligsmanden.

- Det har nok været den mest blomstrende ok-bevægelse, som vi har set i mange, mange år på det private område, siger Henrik Juul Rasmussen.

- Nu står der så tilbage at få stemt om resultatet – og det gælder både aftaler, som er blevet forhandlet direkte og dem, der er blevet indgået via forligsmanden. Nogle fag har imidlertid ikke fået deres egne aftaler, men er blevet trukket ind under det mæglingsforlig, som til sidst blev aftalt med Fagbevægelsens Hovedorganisation og arbejdsgiverne.

- Vi har som samvirke ikke egne aftaler. Derfor har vi ikke en holdning til, om resultaterne er gode eller dårlige. Men vi opfordrer til, at man deltager i sin fagforenings afstemning, for det er der, demokratiet skal stå sin prøve, siger han.

- Det er klart, at man kan have forskellige synspunkter på aftalerne, og det er kun sundt, at man får dem diskuteret åbent og ærligt. For kun på den måde bliver demokratiet i fagbevægelsen en styrke. Man skal naturligvis holde en god tone, og det tænker jeg, at man sagtens kan finde ud af. Der har altid været en frisk jargon i et byggeskur, hvor vi godt kan være uenighed og bølgerne går højt hen over frokosten, men alligevel bygge huse sammen bagefter. (mbp)

Byggefagenes Samvirke København | Lygten 10 | København N 2200 | 35 83 24 22 | post@bygsam.dk