Trods firmaernes mia.-overskud fik vi for lidt med OK-forliget

15. feb 2017 | Nyheder | Arbejds­mar­ked
UDTALELSE FRA OK2017-INITIATIVET Begejstringen over det netop indgåede OK-forlig på industriområdet er begrænset blandt tillidsfolk i OK2017-initiativet forsamlet til landsmøde i København.

På de mere bløde områder som for eksempel barsel, børns sygedage, omsorgsdage og større dækning af løntab har forhandlerne opnået noget. Også på fritvalgskontoen. Godt for det. Men så rækker begejstringen heller ikke længere.

For på andre af forligets områder er der tale om direkte tilbageskridt. For eksempel med dikteret overarbejde, selvbetaling af seniorfridage finansieret af egne pensionspenge og en udhuling af efterlønspræmien. Hertil kommer så minimale stigninger til lærlingene og et så beskedent løft på mindstelønnen, at det er vanskeligt at få øje på den. Samtidig bugner virksomhederne ifølge Danske Revisores opgørelse af overskud på 227 mia. kr. Den er helt gal.

Det er som at blive fodret med egne ’hale’, og så at få at vide, at man skal tørre sig om munden og sige tak.

Hertil kommer, at der mangler noget helt centralt, nemlig brugbare redskaber til at bekæmpe social dumping!

Det kan være i form af kædeansvar, højere mindsteløn, akkordafsavnstillæg. I de enkelte brancher kan formen være forskellig. Men målet er det samme: Stop social dumping.

Det er en sag, som ikke bare fagligt organiserede kan forstå. Den vækker også stor genklang bredt i befolkningen. Så når vores forhandlere går til bordet, har de befolkningen i ryggen.

Arbejdsgiverne er nogle hårde hunde. Så derfor er det vigtigt, at forhandlerne får vores fulde opbakning til at gøre noget ved disse områder. Det bliver ikke nemt for dem.

Så derfor vil OK2017-initiativet gøre alt for bygge presset på arbejdsgiverne op, så de forstår, at det denne gang er alvor. Signalet skal være så tydeligt. På den anden side af bordet skal de trods støjen fra deres klingende kasseapparater kunne høre, hvad der bliver sagt fra vores side.

Hertil kommer, at mange firmaer bestemt ikke er døve; de ved godt, at der er brug for ordnede forhold, hvis de skal kunne klare sig i konkurrencen med dumpingfirmaer.

Yderligere kommentarer fra John Ekebjærg-Jakobsen på: 40 18 63 84

Byggefagenes Samvirke København | Lygten 10 | København N 2200 | 35 83 24 22 | post@bygsam.dk